Privacy Policy

1.วัตถุประสงค์

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์พนันออนไลน์ w99win.com คือการให้บริการ และการดูแลรักษาผู้ใช้ เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์พนัน วัตถุประสงค์ในเชิงนี้คือการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการเข้าถึงโดยไม่ชอบด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และการป้องกันการแอบแฝง หรือการโจมตีทางไซเบอร์ เว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อการวิเคราะห์ และการพัฒนาบริการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม และพัฒนาคุณภาพของประสบการณ์การเล่นของผู้ใช้

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

 • ยอมรับข้อกำหนด ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการก่อนที่จะใช้บริการของเว็บไซต์พนันออนไลน์อายัดความรับผิดชอบ เว็บไซต์อาจต้องการประโยชน์ และความสะดวกสบายจากการใช้บริการ แต่ผู้ใช้ต้องเข้าใจ และยอมรับความรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
 • การจำกัดความรับผิดชอบ เว็บไซต์อาจมีการจำกัดความรับผิดชอบในกรณีที่มีความเสี่ยง และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ การใช้งานอายัด เว็บไซต์อาจมีเงื่อนไข และข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานที่เข้าถึงบริการ รวมถึงการห้ามผู้ใช้ที่มีอายุน้อยกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 • ระงับบริการ เว็บไซต์อาจสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกบริการของผู้ใช้ที่ละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ การควบคุมบัญชี ผู้ใช้มีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของตนเอง
 • ลิขสิทธิ์ เว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการลิขสิทธิ์ และการใช้งานข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้จะต้องตรวจสอบ และยอมรับเงื่อนไขใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ ข้อยกเว้น และการปฏิเสธความรับผิดชอบ เว็บไซต์อาจมีการปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ รวมถึงข้อยกเว้นในข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ

3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

 • การใช้บริการอย่างเหมาะสม ผู้ใช้ต้องใช้บริการอย่างเหมาะสม และไม่ใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือที่ไม่สุจริต มีการรักษาความลับของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ต้องรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของตนเอง และไม่แบ่งปันข้อมูลการเข้าสู่ระบบกับบุคคลอื่น
 • ความรับผิดในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้บริการของตนเอง รวมถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
 • การไม่เสพติดเกมพนัน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบสำหรับการควบคุมการเสพติดเกมพนันของตนเอง และไม่ให้กลายเป็นปัญหาสำหรับตนเอง หรือสำหรับผู้ใช้อื่น ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าเว็บไซต์อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือข้อมูลที่ไม่แม่นยำ และผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยการทำความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ โดยเอง
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และยอมรับผลที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และเข้าใจถึงวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในเว็บไซต์

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญของการให้บริการในเว็บไซต์พนันออนไลน์ แต่มีความสำคัญที่จะมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของผู้ใช้ นี่คือบางข้อควรคำชี้แจง

 • การลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ผู้ใช้ควรทราบว่าเว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ควบคุมโดยเว็บไซต์นี้ เช่นเว็บไซต์พันธมิตร หรือเว็บไซต์ที่เสนอบริการเสริม
 • ความรับผิดชอบของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยัง เว็บไซต์อาจไม่รับผิดชอบในเนื้อหา และการดำเนินการของเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยัง เช่นไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยัง
 • การเชื่อมโยงเพื่อเป็นประโยชน์ เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ เช่น เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เสนอข้อมูลเพิ่มเติม หรือบริการเสริม
 • ควบคุมเนื้อหา เว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยัง เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์การพนันอื่น ในบางกรณี เว็บไซต์อาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์การพนันอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้น แต่จะต้องมีข้อกำหนด และเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเช่นกัน
 • การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับการพนัน หรือสนับสนุนการปรับปรุงการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ

5. การปฏิเสธความรับผิด

การปฏิเสธความรับผิดของเว็บพนัน w99win.com เป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนด และเงื่อนไข เพื่อจำกัดความรับผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เว็บพนันอาจระบุไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขว่าผู้ใช้ต้องยอมรับความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ เว็บพนันอาจระบุไว้ในข้อกำหนดว่าเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่แม่นยำ เว็บพนันอาจระบุว่าไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่สาม ทั้งในเรื่องการแจ้งข้อมูล หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม